PRESIDENTA

Terean Sebastian Pastor

VICEPRESIDENTA

Aina Rullan Oliver

SECRETARIA

Maria de Lluc Far Morenilla

TESORERA

Llucia Bibiloni Trias

VOCALS

Aina Nigorra Vaquer

Naomi Arbona Sampol

Elionor Pérez Noguera

Esperança Bernat Bernat

Catalina Pomar Urrea

Magdalena Arbós Mateu

Magdalena Martorell Coll

Àngela Morell Amengual

Aurora Sampol Català